Başkan: Doç.Dr. Selahattin BOZKURT

Üye: Doktor Öğretim Üyesi Eren ÖNER

Üye: Doç.Dr. Onur GÜNEŞER

Üye: Doç.Dr. Yaser AÇIKBAŞ